Suđenje Mahmuljinu: Svjedok odbrane govorio jedno, dokumenti pokazali sasvim drugo

Jedinica "El Mudžahedin" nastala je odlukom Predsjednštva RBiH od 12.augusta 1993.godine

Suđenje Mahmuljinu: Svjedok odbrane govorio jedno, dokumenti pokazali sasvim drugo

11.09.2019 - 17:10
Politika

Hajrudin Hubo, koji je bio pomoćnik komandanta Trećeg korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) za kadrovske poslove, objasnio je redovne procedure za popunjavanje formiranih jedinica. Naređenje za popunjavanje Odreda “El-Mudžahidin” na osnovu odluke Predsjedništva RBiH o njegovom formiranju od 12. avgusta 1993. godine, a na zahtjev Trećeg korpusa, svjedok je ocijenio atipičnim jer nije sadržavalo uobičajene elemente. On je kazao da je svaka jedinica morala imati spiskove ljudi i jedinične kartone, koji su morali biti usaglašeni sa kartonima u opštinskim organima Ministarstva odbrane, te da je njegova služba vršila kontrole. Kartoni pripadnika “El-Mudžahidina”, kako je naveo, nisu mu bili poznati. Ipak...

On je potvrdio da je Treći korpus u više navrata pokušavao da uspostavi propisanu evidenciju stranih boraca i da su slana naređenja u vezi s tim, ali da su oni izvodili “razne manevre”.

Branilac Nermin Mulalić predočio mu je spisak boraca stanog porijekla Odreda “El-Mudžahidin” iz 1995. godine. Hubo je rekao da su im to oni dostavili, ali da nije mogao provjeriti nijedan podatak.

On je kazao da nije vidio nijednu izjavu stranih boraca o dobrovoljnom pristupanju vojsci, što je takođe bilo propisano. Kako je naveo, jednom su pokušali utvrditi stanje odlaskom u sjedište Odreda, ali im nije bilo dozvoljeno da uđu. Hubo je potvrdio da je 14. decembra 1995. godine donesena odluka o rasformiranju Odreda “El-Mudžahidin” i da su strani borci napustili BiH.

Tužilac Sedin Idrizović predočio je prijedlog plana popune Odreda od 17. septembra 1995. godine, koji je potpisao svjedok. U dokumentima se navodi da jedinica ima 12 oficira, 13 podoficira te 425 vojnika, od kojih 225 stranih državljana. Priložen je i spisak boraca državljana BiH, odakle dolaze, kao i podaci o stanju vozila.

Hubo je rekao da se ne sjeća ovih dokumenata, ali da je plan trebalo uraditi kada su formirani dvije godine ranije, te da smatra da su to poslali jer im je nešto trebalo. Tužilaštvo je predočilo pojedine jedinične i personalne kartone pripadnika ove jedinice, a Odbrana je ukazala na greške u određenim oznakama.

Izvor: 
BNN.BA/Detektor.ba