Suđenje za zločin u Uzdolu: Buza odgovoran za zločin, Salko Gušić izvjestio da se "zločin nije ni dogodio"! (Dokumenti)

Nastavljeno suđenje za ratni zločin u Uzdolu

Suđenje za zločin u Uzdolu: Buza odgovoran za zločin, Salko Gušić izvjestio da se "zločin nije ni dogodio"! (Dokumenti)

13.06.2018 - 10:47
Politika

Na upit kakva su bila saznanja komandanta Samostalnog prozorskog bataljona, Envera Buze, o stradanjima civila u Uzdolu, vještak Dragomir Keserović je rekao da je postojalo više načina da zna i da može znati. Keserović je naveo da je Buza mogao primiti izvještaje od jedinica, a i da je optuženi lično bio na osmatračnici neposredno iznad sela, na lokaciji Krstišta, i mogao je vidjeti dešavanja.

“U akciji na Uzdol je učestvovao Samostalni prozorski bataljon s pridodatim jedinicama. U dosta dokumenata se spominjao cilj akcije, a i sam komandant bataljona je u izvještaju rekao da je cilj ući u Uzdol i ovladati manjim selima, i doći do Cera, gdje je škola. Enver Buza je bio komandant bataljona i izvršio je pripremu jedinica, donio odluku, dao zadatak, uputio u zadatak”, izjavio je Keserović.

Za zločin u Uzdolu Tužilaštvo BiH tereti Buzu, bivšeg komandanta Samostalnog bataljona Prozor ABiH. Prema optužnici, pripadnici Samostalnog bataljona su, pod kontrolom optuženog, u septembru 1993. izvršili napad na stanovništvo sela Uzdol i zaselaka Zelenika i Rajiči, te ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti.

Kako je kazao Keserović, u Uzdolu i okolnim selima je živjelo civilno hrvatsko stanovništvo, te je u akcijama jedinica, i konkretno Prozorskog bataljona, bilo obavezno slijediti odluke i pravila borbene upotrebe, međunarodno ratno pravo i Ženevske konvencije.

Vještak je istakao da u nalazu nije tumačio strukturu žrtava, ali da je u svakom slučaju došlo do stradanja civila i da se humanitarno pravo nije poštivalo. Na upit kakva su bila saznanja komandanta Buze o stradanjima, vještak je rekao da je postojalo više načina da zna i da može znati. Keserović je naveo da je Buza mogao primiti izvještaje od jedinica, a i da je optuženi lično bio na osmatračnici neposredno iznad sela, na lokaciji Krstišta, i mogao je vidjeti dešavanja.

“U njegovom izvještaju je navedeno da je ‘u dejstvima stradalo oko 60 bojovnika i oko 30 uglavnom naoružanih civila’. Ne postoji naoružan civil i tako se civil ne određuje, već njegova aktivna uloga u borbi”, pojasnio je vještak.

Keserović je izjavio da je Buza odgovoran za dešavanja u Uzdolu i stradanje civila, te je imao dvostruku ulogu – kao prvo, da odmah izvijesti pretpostavljenu komandu i da kaže da se nešto desilo, uputi zahtjev za njihovo angažovanje, i drugo, da angažuje osobe koje će prikupiti detalje o dešavanjima.

Prema vještaku, u dokumentima on nije pronašao podatak da je neko izvršio istragu za Uzdol.

Ipak, kako je BNN ranije izvjestio, Samostalni prozorski bataljon nalazio se pod direktnom komandom 6.korpusa Armije RBiH, odnosno njenog komandanta Salka Gušića. Na dopise Rasima Delića i Stjepana Šibera, tada prvog i drugog čovjeka Armije RBiH, Salko Gušić je odgovorio da se u selu Uzdol nije dogodio nikakav ratni zločin te da je u pitanju medijsko podmetanje čime je, zapravo, izvršio zataškavanje ovog ratnog zločina.

Samostalni prozorski bataljon bio je pod komandom 6.korpusa i Salka Gušića, što povtrđuju i obavljeni dokumenti u kojima prva dva čovjeka ARBiH od 6.korpusa i Salka Gušića traže informaciju o zločinu u Uzdolu. Do danas Tužilaštvo BiH izbjegava da zbog ovog zločina, kao i ratnog zločina u Trusini gdje je Gušić bio dikretni nadređeni jedinicama koje su počinile zločin, istoga pozove na odgovornost.

 

Izvor: 
BNN.BA