Top istraživanje UNBG: U Prijepolju stanovništvo vodi porijeklo od Germana i Slavena

Odakle smo i šta znači naše projeklo

Top istraživanje UNBG: U Prijepolju stanovništvo vodi porijeklo od Germana i Slavena

03.05.2019 - 11:05
Politika

U bazi DNK projekta u Srbiji, koji je prije sedam godina pokrenulo Društvo srpskih rodoslovaca "Porijeklo", a koji se sprovodi u saradnji sa Centrom za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu, nalazi se više od 4.500 podataka testiranih građana Srbije iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a koji pokazuju da je polovina stanovnika Srbije, po muškoj liniji, slovenskog porekla. "Riječ je o dve osnovne haplogrupe I2a i R1a, dok je u drugoj polovini najviše onih koji imaju balkansko starosjedelačko, odnosno, preslovensko poreklo", kaže Rajevac.

DNK istraživanja su pokazala da je genetski kod stanovnika Srbije, kao i svih drugih naroda, šarolik, i kombinovan i od gena Germana, Kelta, ali i naroda sa Kavkaza i Bliskog istoka.

"Haplogrupa I1, koja se vezuje za germanske narode, prisutna je kod skoro devet procenata stanovništva, tako da svaki 10 ili 11 stanvonik Srbije ima germansko porijeklo", objašnjava Rajevac česte medijske naslove da je svaki deseti Srbin Viking.

"To može da se kaže za Prijepolje i okolinu, gde je najviše onih koji imaju porijeklo od Vikinga, tamo ih je više od 20 procenata. Razlog je haplogrupa R1a", rekao je Rajevac.

Dodao je da se u genetskom zapisu kod stanovnika današnje Srbije pojavljuju i haplogrupe za koje se pretpostavlja da su povezane s Keltima, a sa takvim porijeklom je oko pet-šest odsto Srba.

Kako kaže, Srbija ima najveću bazu testiranih od svih evropskih naroda, a koja, tvrdi Rajevac, predstavlja relevantan uzorak za analizu porijekla stanovnika današnje Srbije.

Napominje i da je zabluda da su geni Srba pomiješani s genima Turaka i tvrdi da se u dosadašnjem ispitivanju nije pojavila haplogrupa karakteristična za turske i centroazijske narode. "Moguće je da postoji određeni procenat haplogrupa koje su Turci prenjeli na Balkan, ali to nije utvrđeno. Čak i kod Bošnjaka je neznatan genetski upliv Turaka", navodi Rajevac.

On kaže da Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i Hrvati imaju vrlo sličnu genetiku i da su I2a i I1a najbrojnije haplogrupe kod svih ovih naroda. Prema njegovim riječima, tokom prethodnih sedam godina došlo se do niza zanimljivih podataka na osnovu rezultata testiranih i njihovih srodnika, pa su tako otkrivene rodbinske veze dvojice poznatih pjesnika, Milutina Bojića i Milana Rakića.

"Pokazalo se da su njih dvojica imali zajedničkog pretka. Istraživanja, recimo, ukazuju i da bi dinastije Karađorđević i Obrenović mogle da pripadaju istoj grani, navodi Rajevac.

Izvor: 
BNN.BA/Tanjug