Top istraživanje UNBG: U Prijepolju stanovništvo vodi porijeklo od Germana i Slavena

Odakle smo i šta znači naše projeklo

Top istraživanje UNBG: U Prijepolju stanovništvo vodi porijeklo od Germana i Slavena

03.05.2019 - 11:05
Politika

U bazi DNK projekta u Srbiji, koji je prije sedam godina pokrenulo Društvo srpskih rodoslovaca "Porijeklo", a koji se sprovodi u saradnji sa Centrom za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu, nalazi se više od 4.500 podataka testiranih građana Srbije iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a koji pokazuju da je polovina stanovnika Srbije, po muškoj liniji, slovenskog porekla. "Riječ je o dve osnovne haplogrupe I2a i R1a, dok je u drugoj polovini najviše onih koji imaju balkansko starosjedelačko, odnosno, preslovensko poreklo", kaže Rajevac.

Izvor: 
BNN.BA/Tanjug