U BiH 44% stanovnika puši, 22% pije alkohol, a 75% je fizički neaktivno

Ozbiljni podaci o nezdravom življenju u BiH

U BiH 44% stanovnika puši, 22% pije alkohol, a 75% je fizički neaktivno

12.01.2020 - 17:02
Politika

Vlada je na jučerašnjoj sjednici prihvatila je izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH pod nazivom “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH 2018.”, koji će dostaviti Parlamentu FBiH, radi razmatranja i davanja suglasnosti. Izvještaj kroz sedam poglavlja sadrži analizu podataka i pokazatelja o stanju zdravlja i zdravstvene zaštite po kantonima, iz koje proističu određeni zaključci i preporuke. Ova procjena je neophodna za definisanje prioriteta, planiranje i donošenje posebnih programa za provođenje zdravstvene zaštite, kao i neophodnih mjera prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

– U izvještaju je navedeno da su indikatori zdravstvenog stanja stanovništva FBiH nepovoljni, što je povezano s lošom socio-ekonomskom situacijom u zemlji, životnim navikama, uvjetima stanovanja, uvjetima na radnom mjestu, faktorima okoliša i mnogim drugim. Značajna je prisutnost faktora rizika po zdravlje stanovništva: konzumiranje duhana (44,1 posto odraslih) i alkohola (28,8 posto odraslih), nezdrava ishrana (21,2 posto odraslih gojazno), tjelesna neaktivnost (75,4 posto), stres itd., stoji u priopćenju. Stanovništvo FBiH najčešće obolijeva od nezaraznih bolesti, dok je učešće zaraznih i povreda značajno manje. S tim u vezi, vodeći uzroci smrti stanovništva FBiH su iz grupe nezaraznih oboljenja i svaki drugi stanovnik umire od bolesti srca i krvnih sudova, a svaki peti od malignih neoplazmi. Iako je reforma sustava zdravstva u FBiH bazirana na jačanju primarne zdravstvene zaštite, još su prisutne razlike u njenoj dostupnosti po županijama. Uvođenje obiteljske medicine, kao osnova reforme organizacije zdravstva, još je na nezadovoljavajućoj razini. Razlozi za to su nedostatak doktora medicine, fluktuacija zaposlenih, spor proces reorganizacije službi unutar domova zdravlja, nestimulativni mehanizmi plaćanja, nedostatak menadžerskih vještina i drugo, a posljednjih godina i migracija zdravstvenih radnika u druge zemlje. FBiH ima manji broj bolničkih kreveta u odnosu na zemlje u okruženju i prosjek europske regije, ali je vidljiva nedovoljna iskorištenost bolničkih kapaciteta, što ukazuje na potrebu njihove racionalizacije. U izvješću je navedeno i da nepostojanje podataka iz privatnog sektora onemogućava potpuni uvid u zdravstveno stanje stanovništva i organizaciju zdravstvene zaštite u FBiH.

Izvor: 
BNN.BA/Dnevni list