U toku izrada Zakona o obrazovanju odraslih u KS

Upriličen okrugli sto za subjekte u oblasti obrazovanja i privrede u KS-u i FBiH

U toku izrada Zakona o obrazovanju odraslih u KS

11.06.2015 - 20:22
BiH

Povodom donošenja Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a danas je upriličilo okrugli sto za sve relevantne subjekte u oblasti obrazovanja i privrede u KS-u i FBiH koji mogu dati svoj doprinos u kreiranju teksta ovog dokumenta.

Uz predstavnike Ministarstva, okruglom stolu o temi „Zakon o obrazovanju odraslih u KS-u“ prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu, osnovnih i srednjih škola, Unije poslodavaca KS-a, Privredne komore FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje KS-a, Privredne komore KS-a, nevladine organizacije „Centri civilnih inicijativa“, te drugih udruženja i organizacija koje podržavaju donošenje ovog zakona. 

Zakon o obrazovanju odraslih će osigurati školovanje, obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba, a poslodavcima omogućiti da na jednostavniji i brži način dođu do kvalifikovanih i stručnih radnika.
- Namjera Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je da dobije korisne informacije od partnera o tome koliko je pripremljeni tekst ovog zakona funkcionalan, odnosno koliko obrazovanje odraslih i povećanje njihovih kompetencija može odgovoriti potrebama tržišta rada - naglasio je resorni ministar Elvir Kazazović. 

Po njegovim riječima, procedura donošenja ovog zakona je bila pokrenuta još 2013. godine, ali je nažalost odgađana zbog nepostojanja resornog ministra duže vrijeme. 

- U međuvremenu su na nivou BiH donesena dva strateška dokumenta koja tretiraju pitanja obrazovanja odraslih, kao i model istog zakona na nivou FBiH, što je stvorilo pretpostavke da se njihove odredbe ugrade u tekst kantonalnog Zakona o obrazovanju odraslih - dodao je ministar Kazazović. 

Kako je najavio, usaglašeni tekst zakona će vrlo brzo, u formi prijedloga, biti upućen u proceduru donošenja i usvajanja od Vlade i Skupštine KS-a, saopćila je  Press služba KS-a.

Izvor: 
Fena