Uhljebi ili lideri: Komšić 20 godina proveo na budžetu BiH, slijede ga Džaferović, Mehmedović, Magazinović...

Zanimljivi detalji iz biografije

Uhljebi ili lideri: Komšić 20 godina proveo na budžetu BiH, slijede ga Džaferović, Mehmedović, Magazinović...

06.12.2017 - 20:23
Politika

Redakcija BNN-a provjeravala je biografije članova Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Veliki broj parlamentaraca gotovo cijeli svoj radni vijek proveo je na budžetu raznih nivoa Bosne i Hercegovine, države čiji su napredak trebali itekako ubrzati. Bilo da se zaviri u biografiju Željka Komšića, Šemsudina Mehmedovića, Šefika Džaferovića ili, pak, Senada Šepića, rezultat pretraga je, uvijek, isti - najveći, ako ne i cijeli svoj radni vijek, većina od pobrojanih proveli su kao "uhljebi" na budžetu Bosne i Hercegovine.

Zastupnik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH, Šemsudin Mehmedović, od 1991. godine do danas nalazi se na budžetu raznih nivoa Bosne i Hercegovine. Funkcije koje je obavljao su načelnik policije, ministar policije ZDK, ministar prometa i komunikacija ZDK, paralelno i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH. Od 2006.godine Mehmedović je zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH u kojem se nalazi u danas, 11 godina poslije. Ukupan Mehmedovićev staž na jaslama budžeta Bosne i Hercegovine, od poratnog perioda do danas iznosi 21.godinu.

Kada je u pitanju njegov kolega, Šefik Džaferović, on je od 1996.godine do danas, također na državnim platama visokog nivoa. Te 1996.godine Džaferović je bio sekretar tajne bošnjačke policije AID, a paralelno je, kao i Mehmedović, obavljao funkciju predsjedavajućeg Skupštine ZDK dodajući uz to i treću paralelnu funkciju - delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Tu se zadržava četiri godina kada 2000.godine postaje član Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Od 2002.godine je u Parlamentarnoj skupštini BiH gdje se nalazi i danas. Džaferović, kao i Mehmedović ima "staž" na visokim platama budžeta Bosne i Hercegovine cijelih 21.godinu sa tenedencijom nezaustavljanja.

Zastupnik DF-Željko Komšić, od 1996.godine do 2017. godine, samo sa prekidom u periodu 2003-2004., nalazi se na platnom spisku budžeta raznih institucija države Bosne i Hercegovine. Te 1996.godine Komšić je zaposlen u Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, gdje je ostao do 1998.godine kada postaje predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na tom mjestu Komšić ostaje do 2000.godine kada postaje načelnik Općine Novo Sarajevo odakle 2001.godine odlazi na mjesto ambasadora BiH u Srbiji. Vraća se 2003.u Sarajevo i već 2004.godine postaje ponovo načelnik Općine Novo Sarajevo. Na tom mjestu boravi do 2006.godine kada je izabran na mjesto člana Predsjedništva BiH gdje ostaje sve do 2014.godine. Od 2014.godine do danas Komšić je u Parlamentu BiH. Cijeli svoj radni vijek,, izuzev jedne godine, Komšić je proveo na "jaslama" budžeta Bosne i Hercegovine što je vrlo interesantno jer je upravo Komšić najžešći kritičar sistema, onog istog koji je upravo njega plaćao punih 21 godinu. Mimo obavljanja politčkih funkcija za odlične plate, Komšić nikada ništa nije radio, izuzev 1 godinu u firmi Revicon njegovog stranačkog kolege Marina Ivaniševića.

Zajedinčko Mehmedoviću, Džaferoviću i Komšiću jeste i to da su jedan dio članova svojih porodica također "uhljebili" na budžete raznih nivoa institucija u Bosni i Hercegovini.

Što se tiče doskorašnjeg, višedecenijskog SDA-ovca, Senada Šepića, on je 2002. godine izabran u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se nalazio sve do 2007. godine. Upravo te godine SDA Šepića imenuje na mjesto zamjenika ministra civilnih poslova BiH gdje ostaje do 2010.godine. Od 2010.godine do danas Šepić je zaposlenik Parlamentarne skupštine BiH što čini njegov staž na budžetima Bosne i Hercegovine od ukupno 15 godina. U Šepićevoj biografiji ne postoji informacija da je ikada bilo šta drugo radio osim navedenih funkcija.

Zastupnik SDP-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, Saša Magazinović, osim politike nikada nije imao drugo zaposlenje, kako stoji u njegovoj zvaničnoj biografiji. Dva puta je biran za vijećnika u Općinskom vijeću Ilidže a potom je biran za zastupnika u Skupštini KS 2006.godine, kada je istovremeno imao i drugu funkciju - delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Od 2010.godine do danas zaposlen je u Parlamentarnoj skupštini BiH te njegov ukupni život na budžetu BiH čini za sada "tričavih" 11 godina, ne uzimajjući u obzir dva mandata u OV Ilidža.

Kada su u pitanju neki drugi zastupnici kao što su Hanka Vajzović (DF), Zaim Backović (BPS-Sefer Halilović), Mirsad Đonlagić (SBB-Fahrudin Radončić) i drugi, radi se o ličnostima koji pored političke, imaju i drugu vrstu svoje profesionalne karijere.

Napose, u Bosni i Hercegovini nije sramota biti profesionalni političar, jer je to poziv kao i svaki drugi, međutim vrlo je problematično kada su jedni te isti ljudi preko dvije decenije na raznim funkcijama i umjesto motora napretka bh.društva, pretvaraju se u njegove parazite.

Izvor: 
BNN.BA