UIO BiH pokrenuo elektronsko praćenje velikih poreskih obveznika

Završena prva faza pilot-projekta

UIO BiH pokrenuo elektronsko praćenje velikih poreskih obveznika

09.06.2015 - 13:06
BiH

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH završila je prvu fazu pilot-projekta „Elektronsko praćenje obveznika prve vrijednosne grupe“, kojim je bilo obuhvaćeno 15 najvećih poreznih obveznika koji pripadaju Regionalnom centru UIO u Banjoj Luci.

Projekat – E-kontrola se definiše kao kontinuirano praćenje obveznika prve vrijednosne grupe putem sistema djelimičnih kontrola i elektronske razmjene podataka.

Direktor UIOBiH Miro Džakula je na pres-konferenciji u Banjoj Luci istakao da je ovo još jedan od reformskih procesa pokrenutih u UIO te naglasio da je dosadašnja primjena projekta dala značajne rezultate u transpartenosti i međusobnoj saradnji poreznih obveznika i inspektora UIOBiH.

Džakula je najavio da će ovaj projekt biti proširen na cijelo područje.

Šef Odjela za kontrolu velikih poreznih obveznika UIOBiH Dejan Radić je pojasnio da je, nakon probne, počela druga faza elektronske razmjene podataka između kompanija i UIO, kao kontrolne institucije, tako da u svakom momentu raspolažu sa svim dokumnetima koji su u nadležnosti kontrole UIO.

Radić je naveo da će ovo smanjiti administrativne barijere za sve kompanije koje žele partnerski odnos te unapređene kvaliteta saradnje i podizanje većeg nivoa sigurnosti.

U drugoj fazi projekta bit će nastavljeno uspostavljanje ostalih računovodstvenih standarda koji se odnose na poreze.

Jedna od kompanija koja je bila uključena u ovaj pilot- projekt je “M:tel, kao i kompanija “Elektroprenos BiH”, čiji direktor Matan Žarić je rekao da će im elektronska kontrola pojednostaviti njihov rad i procedure kontrole.

Ukazao je da sada imaju redovnu elektronsku komunikaciju s inspektorima. 

Izvor: 
Fena