Umro jedan od ideologa agresije na Republiku BiH

U Beogradu umro akademik Milorad Ekmečić

Umro jedan od ideologa agresije na Republiku BiH

30.08.2015 - 17:11
Region

Ekmečić je jedan od ideologa agresije na Republiku BiH, negiranja Bošnjaka kao nacije, njegovatelj lika i djela zločinaca Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića, te čovjek koji je Memorandum SANU, kao ideološke postavke agresivnih ratova koje je Srbija povela na Balkanu, nazvao "plemenitim dokumentom".

Rođen je 1928. u Prebilovcima u opštini Čapljina. Osnovnu školu završio je u Čapljini, a gimnaziju u Mostaru. Opštu istoriju diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1952. i iste godine izabran je za astistenta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorsku disertaciju "Ustanak u Bosni 1875-1878" odbranio je na Sveučilištu u Zagrebu 1958. Nakon specijalizacije u Prinstonu nastavio je da radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu do izbijanja rata 1992. 

Član je Akademije nauka i umetnosti BiH od 1973, a Srpske akademije nauka i umetnosti od 1978. godine. Dopisni je član i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti a bio je i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Predsednik RS Rajko Kuzmanović ga je 2010. odlikovao Ordenom časti sa zlatnim zracima, a dobitnik je Kočićeve nagrade i Ordena Svetog Save.

Izvor: 
B92