Vlada FBiH smijenila Kukićeve kadrove u EPBiH i RMU Banovići

Zbog lošeg poslovanja i propusta u radu za koje ih drže odgovornim

Vlada FBiH smijenila Kukićeve kadrove u EPBiH i RMU Banovići

12.09.2019 - 13:52
Politika

Valda FBiH danas je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora u RMU Banovići d.d. te za imenovanje Bege Birparića i Edina Kurtića za vršioce ovih dužnosti, u ime državnog kapitala. Nadzornom odboru ovog rudnika Vlada je uputila zahtjev za sazivanje vanredne skupštine ovog društva za 13. 9. 2019.godine. Inače Birparić je ogorčeni protivnik Mirsada Kukića, sada predsjednika PDA, nastale rascjepom SDA u TK. Birparić koji je o Kukiću imao najteže moguće kvalifikacije, sada će postati član NO RMU Banovići koji je osnov političkog djelovanja Kukića. Očito se Kukiću iz ruku uzimaju posljednji aduti.

Također, Vlada FBiH je danas dala i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP ''Elektroprivreda'' BiH za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Ikanović je, inače, blizak Kukićev saradnik i kao takav i imenovan na poziciju u EPBiH. Član je i agitator Kukićeve PDA.

Nadzorni odbor je 11. 9. 2019. godine informisao Vladu FBiH da je na drugoj vanrednoj sjednici razmatrao informaciju generalnog direktora EPBiH, te donio zaključak da od Vlade zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika. Pored toga Vlada FBiH dala je saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do 12 mjeseci. 

Izvor: 
BNN.BA