Vlasti u BiH jedinstveno: Borićemo se protiv nuklearnog odlagališta u Hrvatskoj

Otrovna igra susjedne Hrvatske

Vlasti u BiH jedinstveno: Borićemo se protiv nuklearnog odlagališta u Hrvatskoj

11.02.2020 - 20:03
Politika

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ovako je najavila početak državne bitke protiv izgradnje odlagališta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, svega nekoliko kilometara od granice sa Bosnom i Hercegovinom:

"U potpunosti stojim iza svih ovih ljudi koji žive u slivu rijeke Une. To je 13 opština koje su direktno ili indirektno ugrožene. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom, pčelarstvom, uzgojem zdrave hrane. Pa, ko bi njihov proizvod mogao da kupi i gdje bi mogli da plasiraju svoj proizvod ako se nalazi u blizini odlagališta?", izjavila je Golić u utorak, 11. februara, na sastanku koji je sazvao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Staša Košarac.

Prvi put su se u Bosni i Hercegovini oko jednog pitanja ujedinile državna, entitetska i lokalna vlast, te će se učiniti sve da se zaštite interesi prvenstveno građana, a i same države, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prvi korak je pravno sagledati šta su mogućnosti, kaže Košarac.

"Prije svega da donesemo odluku o pravno - ekspertskom timu koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine u ovome problemu, s obzirom na činjenicu da još uvijek nismo obaviješteni o tome da je Republika Hrvatska odustala od tog prijedloga. Mi želimo da, na temelju praksi koje su bile prisutne, odnosno sličnim sporovima između Slovenije i Italije, tretiramo i tu pravnu praksu, ali za to nam treba ekspertsko-pravni tim koji će svoj dio posla raditi", naglašava Košarac.

Hrvatska je najavila gradnju i nije obavijestila evropske institucije da odustaje od te lokacije, što je signal da se djeluje odmah, upozorio je Košarac, tim prije što Hrvatska nikakvim zvaničnim aktom nije reagovala prema Bosni i Hercegovini kada je u pitanju odgovor na osporavanja koja Bosna i Hercegovina ima.

"Informisan sam da je Direktorat obavijestio hrvatsku stranu, ali je definitivno i dalje ostala aktuelna tema da je Trgovska gora potencijalno odlagalište. Ne smijemo da čekamo da donesu definitivnu odluku, jer kada je donesu i onda je kasno", smatra Košarac.

I Saša Magazinović, član parlamentarne grupe "Zeleni klub", koju čini grupa poslanika Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine RS i lokalnih skupština, upozorava šta kasna reakcija može prouzrokovati.

"Mi ne želimo da se desi Pelješki most, bez obzira kakav je stav ko od nas imao pojedinačno. To je slučaj koji kada je završen neko se sjetio i da bi trebalo formirati pravni tim, pa pitati šta treba uraditi", navodi Magazinović, govoreći o slučaju u kojem Hrvatska gradi most sa kopna na poluostrvo Pelješac, pored protivljenja dijela političkih partija i pojedinih eksperata iz BiH, uz obrazloženje da će BiH prepriječiti plovni put ka otvorenom moru.

Predsjedništvo BiH, 22.marta 2019. donijelo je zaključak da 'Bosna i Hercegovina traži od Republike Hrvatske da lokaciju Trgovska gora, Opština Dvor, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada, te da na području svoje teritorije obezbijedi drugu adekvatnu lokaciju za te namjene, koja nije u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom.

"Zadužuje se Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine da, putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, informiše zemlje članice Evropske Unije i međunarodne organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine o navedenom pitanju i zahtjevu Bosne i Hercegovine", navedeno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će, u okviru svoje nadležnosti, po ovom pitanju, insistirati na punoj zaštiti svih prava koja Bosni i Hercegovini pripadaju po pravilima i normama međunarodnog prava, stoji u saopštenju.

Izvor: 
BNN.BA/RSE