Zajednička izjava EK i BiH o tehničkim konsultacijama u oblasti unutarnjeg tržišta i konkurencije

Obje strane pozdravile stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Zajednička izjava EK i BiH o tehničkim konsultacijama u oblasti unutarnjeg tržišta i konkurencije

12.06.2015 - 18:50
BiH

Predstavnici Europske komisije i institucija Bosne i Hercegovine sastali su se u Mostaru na sveobuhvatnim tehničkim konsultacijama u oblasti unutarnjeg tržišta i konkurencije, priopćeno je u petak iz Delegacije EU-a u BiH.

Obje strane pozdravile su stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te naglasile nove mogućnosti i obveze koje proizlaze iz Sporazuma, a koji sada predstavlja stabilan okvir za produbljivanje odnosa između EU i BiH.

Sveukupno, zabilježen je određeni napredak od posljednjeg sastanka Pododbora u lipnju 2014. godine, premda je dugi proces formiranja vlasti usporio rad u većini oblasti. 

Komisija je pozdravila usvajanje zakonodavstva za borbu protiv pranja novca, usvajanje izmjena i dopuna Kaznenog zakona BiH, te stupanje na snagu novog zakona o javnim nabavkama, što je omogućilo BiH daljnje usklađivanje s relevantnim direktivama EU iz 2004. godine. 

Također je zaključeno kako će biti potreban daljnji rad kada su u pitanju koncesije i javne nabavke, u cilju usklađivanja s direktivama iz 2014. godine. 

Na sastanku je rečeno i kako je zabilježen  određeni napredak u oblasti bankarskog i nebankarskog sektora (osiguranje, vrijednosni papiri i investicijski fondovi). Komisija je, pak, naglasila da oba entiteta trebaju u potpunosti poštivati ključnu ulogu Agencije za osiguranje u BiH u zakonodavnom procesu. 

Još jednom je pozitivno ocijenjen napredak u sektoru zaštite prava intelektualnog vlasništva, dok je ponovljena potreba jačanja mehanizama provedbe. 

Što se tiče konkurencije, Komisija je pozdravila imenovanje novog predsjednika Konkurencijskog vijeća nakon više od sedam mjeseci, kako je ova pozicija bila upražnjena. Obje strane su naglasile kako je potrebno izmijeniti procedure kako bi se izbjegle ovakve situacije u budućnosti. 

Komisija je ispitala nekoliko aspekata procesa donošenja odluka uključujući kratke rokove i potencijalno pravo veta na etničkim osnovama. Nedostatak financijskih sredstava za odgovarajući rad Vijeća za državnu pomoć i dalje ostaje ozbiljna zabrinutost, imajući u vidu da samo razina države i Federacija BiH plaćaju svoj puni doprinos proračunu, što nije slučaj s Republikom Srpskom. Zbog ovakvih proračunskih ograničenja, Vijeće za državnu pomoć nije u mogućnosti da djeluje u punom kapacitetu.

Komisija je pozdravila napredak u RS vezano za smanjenje broja i dužine procedura za uspostavljanje i registraciju poduzeća i povezanih naknada te ohrabrila Federaciju BiH da osigura slična unaprjeđenja. 

U oblasti pružanja usluga, Komisija je istaknula važnost uklanjanja prepreka u stvaranju jedinstvenog tržišta za usluge u BiH (npr. potreba za dvostrukom registracijom u oba entiteta) u okviru priprema za jedinstveno tržište EU. 

Također, raspravljano je i o pitanjima vezanim za pravo trgovačkih društava, revizije, računovodstva, uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija i poštanskih usluga. 

Izvor: 
Fena