Započelo održavanje pokazne vojne vježbe “Brzi odgovor 2017“ na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Brzi odgovor 2017

Započelo održavanje pokazne vojne vježbe “Brzi odgovor 2017“ na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

13.10.2017 - 11:42
BiH

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo započelo je održavanje pokazne vojne vježbe "Brzi odgovor 2017". Prvi dan je održana simulacija upada terorista u krug aerodroma, te provjere i uklanjanja napuštenog-opasnog prtljaga.

Scenariom vježbe bio je predviđen ulazak grupe terorista u krug Međunarodnog aerodroma Sarajevo s namjerom da izvedu teroristički akt, likvidiranje terorista od strane policijskih službenika Jedinice Granične policije aerodrom Sarajevo, te ranjavanje pripadnika EUFOR-a. Scenario je također uključivao ukazivanje hitne medicinske pomoći ranjenom pripadniku EUFOR-a,  te njegovo prebacivanje  u medicinsku ustanovu zbog kritičnog stanja.

Scenario vježbe je dalje predviđao uočavanje kofera za koji se sumnjalo da sadrži eksplozivnu napravu, upućivanje anti-bomb tima GP BIH, pregled i utvrđivanje da se u koferu nalaze opasne materije, te dislociranje prtljaga. Vježba je predviđala pregled sa “ROBOTOM“ kojim se prtljag uzima sa sigurne razdaljine, ubacivanje istog u „KUGLU“ za transport opasnih materija, te prebacivanje prtljaga „Kuglom“ na sigurnu lokaciju na kojoj se vrši njegovo uništavanje.

U vježbi su sudjelovali anti-bomb tim JGP aerodrom Sarajevo, pripadnici Sektora za sigurnost i zaštitu i Sektora saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Spasilačko vatrogasna služba i Služba hitne medicinske pomoći Aerodroma Sarajevo, te pripadnici EUFOR-a.

Krizni tim Aerodroma Sarajevo vježbu je ocijenio uspješnom. 
Podsjećamo da je „Brzi odgovor 2017“ vježba za operacije podrške miru, i to je prvi put da se agencije za provođenje zakona BiH, Oružane snage BiH i EUFOR zajedno uvježbavaju u okviru realističnog scenarija, s ciljem provjere njihovih planova za krizne situacije.

Izvor: 
sarajevo-airport.ba