Zašto UIO seli špediciju u krug privatne firme "Perić": Mogući gubici 25 miliona KM za državu

Špediteri i prevoznici uputili otvoreno pismo

Zašto UIO seli špediciju u krug privatne firme "Perić": Mogući gubici 25 miliona KM za državu

04.05.2020 - 12:17
BiH

Grupa špeditera obratila su se pismom medijima u kojma iznose ozbiljne optužbe na račun rada Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UINO). "Stvar" je u pokušaju, kako tvrde špediteri, dijela rukovodstva UINO koje ima namjeru da preseli lokaciju carinskog terminala "Bijeljina" - granični prelaz Rača, u Bijeljinu u prostorije privatne firme "Perić" d.o.o. Zašto se to želi učiniti i šta time gubi država Bosna i Hercegovine? Da li se pandemija ovid-19 koristi za brojne druge, mutne poslove, koji bi trebali ostati nevidljivi uslijed borbe građana za gole živote i egzistenciju? - pitaju se špediteri, zabrinuti ovim, mogućim, postupanjem UINO BiH.

"Razlog koji se navodi kao opravdanje je nepostojanje uslova za rad carinskih radnika i špeditera i materijalna nemogućnost održavanja carinskog terminala i prostorija, što je apsolutni nonsens. Kao drugi razlog se navodi aktuelna izgradnja autoputa, koji je u povitku i za koji još nema ni ozbiljnije studije o trasi istog. Da je sve u završnoj fazi u vezi sa izgradnjom autoputa, premještanje carinske ispostave bi trebao svakako biti zadnji korak ka normalizaciji privrednih tokova", pišu špediteri iz ovog dijela Bosne i Hercegovine te, u nastavku, takstavino nabrajaju razloge koji su, zapravo, po njima, ključni za ovakve namjere UINO BIH.

"UINO BiH mora da bude servis privredi i da omogući i pojednostavi sve postupke prilikom uvoza odnosno izvoza roba i usluga u što kraćem roku bez nepotrebnog zadržavanja roba na carini radi efikasnijeg funkcionisanja privrede i da je rastereti nepotrebnih nameta, što sa izmještanjem nije slučaj, već će doći do povećanja troškova kod uvoza, jer će se terminal plaćati duplo za vozila koja prevoze robe, izrađuju dupli papiri, takozvani TR provozni papiru i konačno carinjenje, te zadržavanje kamiona na granici i ponovo bespotrebno 20 km dalje u carinskoj ispostavi u krugu firme „Perić“ d.o.o. Bijeljina", poručuju špediteri te nastavljaju:

"Ako dođe do izmještanja carinskog terminala,doći će sigurno do traženja alternativnih rješenja od strane uvoznika, gdje će doći do smanjenja posla na CI Bijeljina kao i do gubljenja posla i otpuštanja radnika od strane špeditera. Procjena je da će do 50% špediterskih kuća (kojih je sada oko 30) morati smanjiti poslovanje ili prestati sa svojom djelatnošću. Ističemo da je ovaj terminal u sklopu međunarodnog graničnog prelaza Rača izgrađen novcem Evropske unije i po Evropskim standardima i da nisu vidljivi opravdani razlozi UINO BiH za izmještanje istog, jer je GP Rača jedan od važnijih prealza za BiH, na kojem se carine sve vrste roba, nafta i naftni derivati kao i druge visoko tarifne akcizne robe", kaže se u nastavku otovorenog pisma.

"Zbog svega navedenog doći će do opravdanog povećanja cijene prevoza roba, a što ne ide u prilog ni ovakvo krhkoj privredi u BiH, koja se od završetka ratajoš nije razvila i teško razvija, a pogotovo u trenutnoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom COVID-19. Zabrinjava da UINO u vrijeme vanrednog stanja u državi pokušava dovršiti izmještanje i preseljenje carinske ispostave. Očito je da se nekome žuri da ovu nečasnu radnju izvede u toku vanrednog stanja u državi, kada su oči javnosti okrenute važnijim temama, poput COVID-19", ističe se u otvorenom pismu te, na kraju, zaključuju:

"Treba napomenuti da se na carinskoj ispostavi Bijeljina u 2019. godini ocarinilo preko 65.000 vozila i izvršeno preko 20.000 provoza, gdje je za svako vozilo naplaćeno po 40 KM. Nije teško doći do iznosa od oko 3,4 mil. KM na ime naknade za korištenje terminala, te uz iste je naplaćeno špediterskim kućama oko 0,3 mil. KM na ime zakupa. Pitanje je u ime koga se neko odriče ovih dažbina, koje pripadaju državi? Moramo istaći da je i sporan i ugovor koji je potpisala UINO sa firmom «Perić», da ova sredstva prikupljena od terminala pripadaju 70% firmi «Perić», a 30% državnom budžetu. Koji je to opravdan razlog da neko odluči da se država odriče 2,4 mil. KM godišnje i u ime koga radi servisiranja usluga i korištenja prostora firme «Perić», te je istom omogućeno da ucjenjuje špeditere o sklapanju ugovora za korištenje kancelarijskog prostora  po cijeni od 800 KM plus PDV/mjesečno za prostor od 12 m2.  S obzirom da se Ugovor potpisuje dugoročno (većinom na 10 godina), neko uvijreme pandemije koristi priliku da Ugovori izmještanje carinske ispostave, što bi za 10 godina značilo štetu po državni budžet od preko 25 miliona KM."

Izvor: 
BNN.BA