Završena sjednica Vlade FBiH

Usvojen Program rada za mandatni period od 2015. do 2018. godine

Završena sjednica Vlade FBiH

18.06.2015 - 14:26
BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je, na danas održanoj 11. sjednici u Sarajevu, svoj Programa rada za mandatni period od 2015. do 2018. godine.

Donesene su izmjene i dopune Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala, kao i Uredba koja uređuje oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. 

Usvojena je Informacija o mogućem modelu organizacije federalne uprave, uz preporuke za pravce djelovanja u cilju stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova. 

Vlada je usvojila i Informaciju o implementaciji Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH, te Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH za 2014. godinu, kao i Informaciju o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. 

Nakon rasprave, članovi Federalne vlade prihvatili su Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za prva tri ovogodišnja mjeseca. 

- Vlada FBiH danas je podržala inicijativu za sazivanje Skupštine "Aluminija“ d.d. Mostar. Doneseno je više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike - saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

Izvor: 
Fena