Zločin u Velikom parku: Musin Džaferović mijenjao iskaz, zaboravio svoju ulogu oko "Ševa"

Sud je da se laže

Zločin u Velikom parku: Musin Džaferović mijenjao iskaz, zaboravio svoju ulogu oko "Ševa"

07.02.2019 - 17:52
Politika

Neuvjerljivo, puno promjena iskaza bilo je današnje svjedočenje bivšeg SDB-ovca Musina Džaferovića koji je izjavio da je "Vikić bio ljut i pitao načelnika SDB-a Asima Dautbašića: 'Šta to radiš?' Džaferović, koji je bio operativac u SDB-u, kazao je da je prije toga čuo rafale, ali da mu to nije bilo ništa neobično. Poslije Vikićevog dolaska, kako je dodao, izašao je do ulaza u Dom policije i saznao da su pobijeni zarobljenici koje su “htjeli da predaju u Štab”Njegovo današnje svjedočenje razlikovalo se od iskaza koji je dao u istrazi 2012. godine, kada je naveo da se čula paljba i da je nakon desetak minuta ušao Vikić i “ljutitim glasom rekao da su ubijeni zarobljenici”, te da “ne zna što su tu dovođeni”. Svjedok je tada naveo da je ostao u kancelariji. - javlja Detektor.ba. Ipak, Džaferović je, očito, puno toga "zaboravio". 

suđenje

Džaferović je kazao da je tačno ono što je danas rekao. Ni dan-danas, kazao je, ne zna ko je pobio zarobljenike. O tome nije sačinio službenu zabilješku, jer, kako je rekao, zločin se nije dogodio u objektu, a i nije bio “faktor koji je mogao i na šta uticati”. Ova izjava Džaferovića je, sa profesionalne strane, prilično smiješna jer postavlja se pitanje, kako je moguće da SDB, Specijalna jedinica i cijeli MUP - niko ne sačini niti jednu službenu zabilješku o tolikim ubistvima, niti obezbijedi lica mjesta ili, barem, obavijesti nekoga trećeg o ovog ratnom zločinu?!

Svjedoka je tužiteljica Vesna Ilić podsjećala na raniji iskaz i kada je govorio o jedinici Juke Prazine, koja je bila smještena u blizini Doma policije.

On je kazao da je Dautbašićeva ideja bila da se toj jedinici kao “mehanizam kontrole” daju akreditacije, kako bi se “umanjili problemi” i da bi im se “zadovoljili apetiti”. Svjedok je rekao da im je s kolegama pravio akreditacije i vodio evidenciju na osnovu spiska koji je dostavio Prazina.Kako je kazao, to je bio tzv. rezervni sastav policije i nije siguran da li je o formiranju te jedinice donesen zvanični akt.

Džaferović je rekao da ne zna ko je bio nadređen toj jedinici. Tužiteljica ga je podsjetila da je ranije izjavio da su bili podređeni Vikiću, te da je Prazina dolazio kod Vikića.Svjedok je kazao da to nije tačno i da je “očigledno previdio detalje”.

On je naveo da jedinica Prazine nije imala nikakve veze sa Specijalnom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike BiH, čiji je komandant bio Vikić - prenio je DEtektor.ba sa današnjeg suđenja za zločin u Velikom parku.

Musin Džaferović je, treba reći, danas dva-tri puta promijenio svoj iskaz u odnosnu na vrijeme kada je davao prvobitnu izjavu. Izmjena se odnosi na itekako bitne detalje u vezi zločina radi kojeg se danas sudi. Toliko o "vjerodostojnosti svjedoka". 

Treba reći da je Džaferović usput zaboravio da Asim Dautbašić nije bio šef SDB-a - kako je izjavio, već je to bio Jozo Jozić, odnosno kasnije Nedžad Ugljen ili, SDB-ovog Sektora u Sarajevu - Munir Alibabić. 

O tome da je Nedžada Herendu viđao "kao portira", Džaferović, vjerovatno, aludira na neupućenu javnost kojoj plasira da on o svim važnim stvarima ne zna ništa ili iznosi besmislice kojima je, očito, mjesto na sudu. Kako bi mu osvježili pamćenje, redakcija BNN-a ga podsjeća na izjavu Nedžada Ugljena, u vezi formiranja terorističke skupine "Ševe" te Džaferovićevoj ulozi koja je, prema Ugljenovoj izjavi, očito bila vrlo visoko u lancu povjerenja uz Dautbašića i Ugljena. Naravno, sva trojica, kao i Alibabić, "ništa ne znaju" niti će "ikada išta znati".

Asim Dautbašić mi je rekao: Ideš sa mnom u specijalnu jedinicu... Ja i Musin Džaferović smo radili na selekciji, jer smo imali iskustva u Službi. Ja sam kroz selekciju lica koja su se javljala u specijalnu jedinicu, krišom odlagao zabilješke i pribilješke o ljudima za koje sam cijenio da su nekih jačih sposobnosti, da mogu nešto uraditi u smislu specijalnih dejstava... Tako sam odabrao grupu „Ševe“ - Nedžad Ugljen, august 1994. godina, izjava data pred Istražnom komisijom.

Izvor: 
BNN.ba