Žrtve razočarane jer Ališpago i Gušić godinama izbjegavaju odgovornost za zločine u Trusini (Video+dokumenti)

Danas 25 godina od ratnog zločina

Žrtve razočarane jer Ališpago i Gušić godinama izbjegavaju odgovornost za zločine u Trusini (Video+dokumenti)

16.04.2018 - 20:25
Politika

Danas je obilježena godišnjica ratnog zločina u s.Trusina. Jedinica koja je počinila ratni zločin jeste "Specijalni odred za posebne namjene", iz sastava Operativne grupe Igman, Prvog korpusa Armije RBiH. Za ovaj ratni zločin osuđeno je nekoliko pripadnika ovog odreda, ali ne i njihov komandant Zulfikar Ališpago "Zuka" koji, uz pomoć SDA i Fikreta Muslimovića, izbjegava suđenje na bazi "potvrda o bolesti". Sud BiH takvo stanje toleriše već gotovo četiri godine što ga potpuno kompromituje u pravnom ali i širem društvenom smislu.

Redakciji BNN-a anonimno je, prije nekoliko sedmica, dostavljen jedan broj dokumenata koji se tiču događaja koji su prethodili ratnom zločinu u Trusini koje smo, potom, analizirali. Iz njih je, naime, vidljivo, da je 8.4.1993. godine zamjenik komandanta Prvog korpusa ARBiH, Vahid Karavelić, zatražio od Glavnog štaba ARBiH da im se trajno pretpočini više borbenih jedinica i, između ostalog, i jedinica "Specijalni odred za posebne namjene" (zv. "Zulfikar" ili "Zuka) čiji su vojnici počinili ratni zločin u Trusini.

Četiri dana nakon toga, Glavni štab ARBiH, na čelu sa generalom S. Halilovićem, donosi naredbu kojom "Specijalni odred za posebne namjene" (Zulfikar-Zuka) pretpočinjava 1.korpusu Armije RBiH, odnosno njenoj Operativnoj grupi Igman kojom je komandovao Salko Gušić.

Cijeli set dokumenata poslije ovog datuma, jasno ukazuju da je jedinici "Zuka-Zulfikar" komandovao upravo Gušić i da ih je upravo on poslao u područije Trusine. Gušićeva komanda nad ovim odredom, i zonom odgovornosti gdje je zločin u Trusini počinjen, trajala je narednih nekoliko mjeseci, prvo kao komandant OG Igman a, potom, kao komandant 6.korpusa ARBiH.

Treba dodati da je upravo komandant odreda, Zulfikar Ališpago, u više navrata, tokom 1993.godine, govorio da se zločin u Trusini nikada nije dogodio i "kleo se" da "nijednom civilu ne fali dlaka sa glave". Ipak u Trusini je više od 20 civila ostalo bez života od strane Zukine jedinice a on danas, 25 godina poslije, uz pomoć SDA i Fikreta Muslimovića, već godinama izbjegava suđenje za ovaj ratni zločin baš onako kako mu je SDA pomogla da nikada ne odgovara za ratni zločin u Grabovici, iako je presudom Tribunala u Den Haagu, upravo Ališpago, jasno naznačen kao "komandant jedinica koji su počinili ratni zločin u Grabovici".

Zanimljivo je dodati da SDA, također, odnosno Fikret Muslimović kao savjetnik Bakira Izetbegovića, pomažu Salku Gušiću da izbjegava pravosuđe u BiH jer upravo su jedinice pod direktnom Gušićevom komandom, počinile ratne zločine u Uzdolu i Trusini, dok je u njegovoj zoni odgovornosti bio i ratni zločin u Grabovici, Donjoj Jablanici i Doljanima. Da li je moguće imati ikakvo povjerenje u bh.pravosuđe kada se u ovim predmetima događa eklatantno, notorno štićenje ratnog zločina  i kada se realno odgovorni za iste, sistematski štite!?

Prilog ovog teksta su i dokumenti koji su anonimno dostavljeni našim novinarima. Ovim putem ih prezentiramo javnosti kako bi se naši čitaoci mogli uvjeriti u potpunu istinitost ovog teksta.

Iz dokumenata jasno prozilazi da je Salko Gušić cijelo vrijeme komandovao odredom "Zuka-Zulfikar" i da su o tome bili upoznati svi nivoi ARBiH. Gušić izdaje naredbe jedinici "Zuka-Zulfikar", šalje ih na zadatke, postavlja njihove starješine na dužnosti i izjvšetava Prvi korpus ARBiH o njihovim zajedničkim ratnim kretanjima.

Zašto se danas Gušić štiti od ratnog zločina u Trusini, odnosno zašto Tužilaštvo BiH ne reaguje, očito je političko pitanje jer dokazi su, kada bi se poštovali, jasni. No, očito je politika u pravosuđu važnija od pravde žrtvama jer da je iko u Tužilaštvu BiH vodio račuina o žrtvama, do sada bi procesuirao zločine u Grabovici i Uzdolu, sa nivoa komandne odgovornost jer na to BiH obavezuje i presuda Tribunala u Den Haagu koju naše pravosuđe ne poštuje.

Žrtve zločina u Grabovici, Trusini i Uzdolu, ogorčene su jer se presuda Tribunala u Den Haagu ne poštuje u BiH, jer Tužilaštvo BiH godinama "neće da vidi" dokumente, video i audio dokaze koji direktno Ališpagu i Gušića inkriminiraju. Ako je SDA-ov štab za političko-pravosudne spletke jači od države onda smo došli u stadij kada država, možda, treba da se nazove SDA jer upravo oni ovdje određuju da zločinci ne budu kažnjeni, da žrtve ne dobijaju pravdu, zaustavljaju procese a progone one koji traže istinu.

Narod Bosne i Hercegovine je na potezu: žele li živjeti pod vlašću koja pravi ovakvu vrstu nasilja nad istinom i pravodm, žele li živjeti u zemlji u kojoj se štite ratni zločinci i u kojoj se, očito, zločin isplati jer ako se uzme imovina ličnosti koje su direktno povezane za ratnim zločinima u Grabovici, Uzdolu i Trusini, a koju posjeduju u milionskim iznosima u Sarajevu, onda je jasno da SDa vlast štiti i nagrađuje svoje zločince. Oni znaju zašto to rade, ali i javnost sa tim treba upoznati.

(Prilog: Dokumenti koji jasno pokazuju komandnu nadređenost i odgovornost Salke Gušića kao komandanta OG Igman za jedinicu "Zuka-Zulfikar" koja je počinila ratni zločin u Trusini.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz posljednja dva dokumenta, kao i iz svih ostalih iznad pokazanih, vidljivo je da na dan ratnog zločina u Trusini kao i svim danima i mjesecima koji su poslije uslijedili, jedinicom Specijalni odred tzv. "Zuka-Zulfikar" komanduje Salko Gušić kao komandant OG Igman. U tom smislu, Gušić o tome izvještava komandu 1.korpusa u Sarajevu a 2.korpus dalje piše o toj jedinici kao o sopstvenoj ,što i jeste bila notorna činjenica.

Također, a u prilog ovog teksta, Redakcija BNN objavljuje i video snimak, koji se nalazi na youtube-u, na više njegovih kanala već duže vrijeme, a na kojem se jasno vidi i čuje general. S.Halilović kako naređuje komandantu 4.Korpusa ARBiH, Arifu Pašaliću, da istraži indicije da se dogodio zločin u selu Trusina i da, ako se pokažu tačnim, "počinioce strijelja". General Halilović je svoj zadatak zaista obavio u duhu Armije RBiH, viteški i komandantski, ali očito su nižerangirani komandanti, kao što su Gušić i Ališpago, svoj put do slobode pronašli putem podaničkog slijeđenja SDA, Fikreta Muslimovića i Bakira Izetbegovića koji ih do danas štite od odgovornosti za očiti zločin.

Izvor: 
BNN.BA